Girman Tube Rectangle na Aluminum

 

Aluminum Rectangle Tube Extrusion ya mutu a hannun jari

 

 

Mun lissafta girman bututun rectangle na aluminum da muka riga muka haɓaka.Kuna iya zaɓar daga teburin ƙasa gwargwadon bukatun ku.Idan kuna son girman al'ada, za mu iya taimaka muku kuma.


Jerin Girman Tube na Aluminum Rectangle - Ya Mutu
10 x 10 x 1 bango 40 x 30 x 1.3 bango 60 x 50 x 1.4 bango 80 x 44 x 3 bango 100 x 60 x 1.2 bango 150 x 100 x 1.8 bango
15 x 10 x 0.7 bango 40 x 30 x 1.5 bango 60 x 50 x 1.5 bango 80 x 50 x 0.8 bango 100 x 60 x 1.4 bango 150 x 100 x 2 bango
15 x 10 x 1 bango 40 x 30 x 1.85 bango 60 x 50 x 2 bango 80 x 50 x 1 bango 100 x 60 x 1.5 bango 150 x 100 x 2.5 bango
15 x 15 x 1 bango 40 x 30 x 3 bango 60 x 60 x 0.75 bango 80 x 50 x 1.4 bango 100 x 60 x 2 bango 150 x 100 x 3 bango
15 x 15 x 1.5 bango 40 x 40 x 0.7 bango 60 x 60 x 1 bango 80 x 50 x 2 bango 100 x 60 x 3 bango 150 x 100 x 5 bango
20 x 10 x 0.8 bango 40 x 40 x 0.8 bango 60 x 60 x 1.2 bango 80 x 50 x 2.5 bango 100 x 70 x 3 bango 150 x 120 x 2 bango
20 x 10 x 1 bango 40 x 40 x 0.9 bango 60 x 60 x 1.3 bango 80 x 50 x 3 bango 100 x 80 x 1.2 bango 150 x 120 x 3 bango
20 x 10 x 1.2 bango 40 x 40 x 1 bango 60 x 60 x 1.4 bango 80 x 60 x 0.9 bango 100 x 80 x 1.5 bango 150 x 150 x 2 bango
20 x 10 x 2 bango 40 x 40 x 1.2 bango 60 x 60 x 2 bango 80 x 60 x 1 bango 100 x 80 x 2 bango 150 x 150 x 2.5 bango
20 x 15 x 1 bango 40 x 40 x 1.4 bango 60 x 60 x 2.5 bango 80 x 60 x 1.1 bango 100 x 100 x 1.2 bango 150 x 150 x 2.7 bango
20 x 20 x 0.8 bango 40 x 40 x 1.5 bango 60 x 60 x 3 bango 80 x 60 x 1.2 bango 100 x 100 x 1.3 bango 150 x 150 x 3 bango
20 x 20 x 1 bango 40 x 40 x 2 bango 61 x 23 x 3 bango 80 x 60 x 2 bango 100 x 100 x 1.5 bango 150 x 150 x 5 bango
20 x 20 x 1.2 bango 40 x 40 x 3 bango 61 x 39 x 3 bango 80 x 80 x 1.2 bango 100 x 100 x 1.8 bango 160 x 20 x 1.5 bango
20 x 20 x 1.4 bango 45 x 35 x 1 bango 65 x 25 x 1.8 bango 80 x 80 x 1.4 bango 100 x 100 x 2 bango 160 x 40 x 1.5 bango
20 x 20 x 2 bango 45 x 45 x 1.5 bango 65 x 65 x 1.4 bango 80 x 80 x 1.5 bango 100 x 100 x 2.3 bango 160 x 40 x 2 bango
25 x 10 x 0.8 bango 50 x 10 x 1 bango 69 x 69 x 1.85 bango 80 x 80 x 1.6 bango 100 x 100 x 2.5 bango 160 x 50 x 1.5 bango
25 x 10 x 1 bango 50 x 10 x 1.6 bango 70 x 20 x 1 bango 80 x 80 x 1.8 bango 100 x 100 x 3 bango 160 x 60 x 1.5 bango
25 x 15 x 0.8 bango 50 x 10 x 1.8 bango 70 x 20 x 1.4 bango 80 x 80 x 2 bango bango 100 x 100 x 5 160 x 80 x 1.8 bango
25 x 15 x 1 bango 50 x 15 x 1 bango 70 x 20 x 3 bango 80 x 80 x 3 bango 110 x 100 x 5 bango 160 x 80 x 3 bango
25 x 15 x 1.2 bango 50 x 15 x 1.5 bango 70 x 25 x 1.2 bango 84 x 72 x 1 bango 110 x 110 x 2 bango 160 x 100 x 2 bango
25 x 15 x 1.8 bango 50 x 20 x 0.8 bango 70 x 30 x 1 bango 85 x 25 x 2 bango 110 x 110 x 3 bango 160 x 100 x 3 bango
25 x 18 x 1.1 bango 50 x 20 x 1 bango 70 x 30 x 1.2 bango 85 x 85 x 2 bango 120 x 20 x 1 bango 160 x 120 x 3 bango
25 x 20 x 0.8 bango 50 x 20 x 1.2 bango 70 x 30 x 1.4 bango 90 x 20 x 1 bango 120 x 20 x 1.2 bango 160 x 160 x 2.5 bango
25 x 20 x 1 bango 50 x 20 x 1.4 bango 70 x 30 x 3 bango 90 x 20 x 2 bango 120 x 25 x 1.1 bango 180 x 30 x 1.5 bango
25 x 25 x 0.7 bango 50 x 20 x 1.5 bango 70 x 40 x 0.9 bango 90 x 23 x 1.2 bango 120 x 25 x 1.2 bango 180 x 30 x 2.5 bango
25 x 25 x 0.8 bango 50 x 20 x 1.8 bango 70 x 40 x 1.3 bango 90 x 25 x 2 bango 120 x 25 x 1.4 bango 180 x 50 x 1.8 bango
25 x 25 x 1 bango 50 x 20 x 2 bango 70 x 40 x 1.5 bango 90 x 30 x 0.8 bango 120 x 25 x 2 bango 180 x 50 x 3 bango
25 x 25 x 1.2 bango 50 x 25 x 0.8 bango 70 x 40 x 2 bango 90 x 30 x 1.2 bango 120 x 30 x 1 bango 180 x 60 x 1.8 bango
25 x 25 x 1.4 bango 50 x 25 x 1 bango 70 x 50 x 1 bango 90 x 30 x 2 bango 120 x 30 x 1.2 bango 180 x 60 x 3 bango
25 x 25 x 2 bango 50 x 25 x 1.2 bango 70 x 50 x 1.5 bango 90 x 40 x 2 bango 120 x 30 x 1.4 bango 180 x 80 x 1.8 bango
25 x 25 x 3 bango 50 x 25 x 1.5 bango 70 x 50 x 2 bango 90 x 50 x 1.2 bango 120 x 30 x 2 bango 180 x 80 x 3 bango
30 x 10 x 0.85 bango 50 x 25 x 2 bango 70 x 50 x 3 bango 90 x 50 x 2 bango 120 x 40 x 1.2 bango 180 x 90 x 1.8 bango
30 x 15 x 0.7 bango 50 x 25 x 3 bango 70 x 70 x 2 bango 90 x 60 x 2 bango 120 x 40 x 1.4 bango 180 x 90 x 3 bango
30 x 15 x 0.9 bango 50 x 30 x 0.7 bango 70 x 70 x 2.8 bango 90 x 70 x 1.2 bango 120 x 40 x 1.8 bango 180 x 100 x 2 bango
30 x 15 x 1 bango 50 x 30 x 0.8 bango 74 x 54 x 3 bango 90 x 90 x 1.5 bango 120 x 40 x 2 bango 180 x 100 x 3 bango
30 x 15 x 1.2 bango 50 x 30 x 1 bango 74 x 71 x 3 bango 90 x 90 x 1.8 bango 120 x 44 x 1.8 bango 180 x 120 x 2 bango
30 x 15 x 1.4 bango 50 x 30 x 1.2 bango 74 x 54 x 3 bango 90 x 90 x 2.5 bango 120 x 50 x 1.2 bango 180 x 120 x 3 bango
30 x 15 x 2 bango 50 x 30 x 1.5 bango 75 x 20 x 1.05 bango 93 x 93 x 1.85 bango 120 x 50 x 1.4 bango 180 x 150 x 2.5 bango
30 x 20 x 0.7 bango 50 x 30 x 1.8 bango 75 x 25 x 1.2 bango 93 x 93 x 2 bango 120 x 50 x 2 bango 180 x 180 x 3 bango
30 x 20 x 0.8 bango 50 x 30 x 1.9 bango 75 x 25 x 1.5 bango 96 x 23 x 0.8 bango 120 x 60 x 1 bango 195 x 95 x 2 bango
30 x 20 x 1 bango 50 x 30 x 2 bango 75 x 25 x 2 bango 100 x 10 x 0.95 bango 120 x 60 x 1.1 bango 200 x 20 x 2 bango
30 x 20 x 1.2 bango 50 x 30 x 2.5 bango 75 x 50 x 1.2 bango 100 x 20 x 1 bango 120 x 60 x 1.2 bango 200 x 30 x 1.8 bango
30 x 20 x 1.4 bango 50 x 30 x 3 bango 75 x 50 x 1.4 bango 100 x 20 x 1.2 bango 120 x 60 x 1.8 bango 200 x 30 x 2 bango
30 x 20 x 1.5 bango 50 x 40 x 0.8 bango 75 x 50 x 1.8 bango 100 x 20 x 1.5 bango 120 x 60 x 1.9 bango 200 x 30 x 2.5 bango
30 x 20 x 1.8 bango 50 x 40 x 1 bango 75 x 50 x 2 bango 100 x 20 x 1.8 bango 120 x 60 x 2 bango 200 x 30 x 3 bango
30 x 20 x 2 bango 50 x 40 x 1.2 bango 76 x 25 x 1.2 bango 100 x 20 x 2 bango 120 x 60 x 3 bango 200 x 40 x 2 bango
30 x 25 x 1 bango 50 x 40 x 1.4 bango 76 x 25 x 1.4 bango 100 x 25 x 0.8 bango 120 x 60 x 5 bango 200 x 50 x 1.8 bango
30 x 25 x 1.4 bango 50 x 40 x 2 bango 76 x 25 x 1.5 bango 100 x 25 x 1 bango 120 x 70 x 2.5 bango 200 x 50 x 2 bango
30 x 25 x 3 bango 50 x 50 x 0.7 bango 76 x 25 x 2 bango 100 x 25 x 1.2 bango 120 x 80 x 2 bango 200 x 50 x 2.5 bango
30 x 30 x 0.8 bango 50 x 50 x 0.8 bango 76 x 44 x 0.75 bango 100 x 25 x 1.5 bango 120 x 80 x 3 bango 200 x 50 x 3 bango
30 x 30 x 1 bango 50 x 50 x 0.9 bango 76 x 44 x 0.8 bango 100 x 25 x 1.8 bango 120 x 100 x 1.8 bango 200 x 50 x 3.9 bango
30 x 30 x 1.2 bango 50 x 50 x 1 bango 76 x 44 x 1 bango 100 x 25 x 2 bango 120 x 100 x 3 bango 200 x 60 x 2 bango
30 x 30 x 1.5 bango 50 x 50 x 1.2 bango 76 x 44 x 1.2 bango 100 x 30 x 0.8 bango 120 x 120 x 2 bango 200 x 80 x 1.9 bango
30 x 30 x 1.8 bango 50 x 50 x 1.4 bango 76 x 44 x 2 bango 100 x 30 x 1 bango 120 x 120 x 3 bango 200 x 80 x 2 bango
30 x 30 x 2 bango 50 x 50 x 1.5 bango 76 x 44 x 3 bango 100 x 30 x 1.2 bango 140 x 25 x 1.2 bango 200 x 80 x 2.8 bango
30 x 30 x 3 bango 50 x 50 x 1.8 bango 76 x 76 x 1 bango 100 x 30 x 1.4 bango 140 x 40 x 1.5 bango 200 x 80 x 3 bango
34.5 x 23.5 x 1 bango 50 x 50 x 1.9 bango 76 x 76 x 1.4 bango 100 x 30 x 1.5 bango 140 x 40 x 2.5 bango 200 x 100 x 2 bango
35 x 10 x 1 bango 50 x 50 x 2 bango 76 x 76 x 2 bango 100 x 30 x 1.8 bango 140 x 50 x 1.5 bango 200 x 100 x 2.5 bango
35 x 15 x 1.4 bango 50 x 50 x 2.5 bango 80 x 20 x 1 bango 100 x 30 x 2 bango 140 x 50 x 2.5 bango 200 x 100 x 3 bango
35 x 35 x 1 bango 50 x 50 x 3 bango 80 x 20 x 1.5 bango 100 x 30 x 2.5 bango 140 x 60 x 1.5 bango 200 x 100 x 4 bango
35 x 35 x 1.5 bango 50 x 50 x 4 bango 80 x 20 x 2 bango 100 x 38 x 2 bango 140 x 60 x 2.5 bango 200 x 100 x 5 bango
35 x 35 x 2 bango 55 x 55 x 2.5 bango 80 x 25 x 0.8 bango 100 x 40 x 0.8 bango 140 x 70 x 1.5 bango 200 x 120 x 2.5 bango
35 x 35 x 3 bango 60 x 15 x 1 bango 80 x 25 x 1 bango 100 x 40 x 1 bango 140 x 70 x 2.5 bango 200 x 120 x 3 bango
38 x 25 x 0.8 bango 60 x 20 x 0.85 bango 80 x 25 x 1.2 bango 100 x 40 x 1.2 bango 140 x 72 x 1.6 bango 200 x 150 x 2.5 bango
38 x 25 x 1 bango 60 x 20 x 0.9 bango 80 x 25 x 1.4 bango 100 x 40 x 1.5 bango 140 x 80 x 1.8 bango 200 x 150 x 3 bango
38 x 25 x 1.5 bango 60 x 20 x 1 bango 80 x 25 x 2 bango 100 x 40 x 1.8 bango 140 x 80 x 3 bango 200 x 200 x 2.3 bango
38 x 25 x 2 bango 60 x 20 x 1.1 bango 80 x 30 x 0.8 bango 100 x 40 x 1.9 bango 140 x 100 x 1.8 bango 200 x 200 x 2.5 bango
38 x 38 x 1 bango 60 x 20 x 1.2 bango 80 x 30 x 1 bango 100 x 40 x 2 bango 140 x 100 x 3 bango 200 x 200 x 3 bango
38 x 38 x 1.5 bango 60 x 20 x 1.4 bango 80 x 30 x 1.2 bango 100 x 44 x 1 bango 140 x 140 x 2 bango 250 x 30 x 2.4 bango
40 x 10 x 1 bango 60 x 20 x 1.5 bango 80 x 30 x 1.3 bango 100 x 44 x 1.2 bango 140 x 140 x 3 bango 250 x 30 x 3 bango
40 x 10 x 1.2 bango 60 x 20 x 1.8 bango 80 x 30 x 1.5 bango 100 x 44 x 1.4 bango 145 x 25 x 2 bango 250 x 50 x 2.3 bango
40 x 10 x 1.8 bango 60 x 25 x 1 bango 80 x 30 x 2 bango 100 x 44 x 1.5 bango 150 x 30 x 1.5 bango 250 x 50 x 3 bango
40 x 15 x 1 bango 60 x 25 x 1.1 bango 80 x 30 x 2.2 bango 100 x 44 x 2 bango 150 x 30 x 2.5 bango 250 x 100 x 2.5 bango
40 x 15 x 1.5 bango 60 x 25 x 1.8 bango 80 x 35 x 1.5 bango 100 x 45 x 1 bango 150 x 40 x 1.5 bango 250 x 100 x 3 bango
40 x 20 x 0.7 bango 60 x 30 x 0.8 bango 80 x 40 x 0.7 bango 100 x 50 x 0.8 bango 150 x 40 x 2.5 bango 250 x 100 x 3.2 bango
40 x 20 x 1 bango 60 x 30 x 1 bango 80 x 40 x 0.8 bango 100 x 50 x 0.85 bango 150 x 50 x 1.5 bango 250 x 150 x 3.5 bango
40 x 20 x 1.2 bango 60 x 30 x 1.2 bango 80 x 40 x 0.9 bango 100 x 50 x 0.9 bango 150 x 50 x 1.7 bango 250 x 200 x 3 bango
40 x 20 x 1.5 bango 60 x 30 x 1.5 bango 80 x 40 x 1 bango 100 x 50 x 0.95 bango 150 x 50 x 2 bango 250 x 250 x 4 bango
40 x 20 x 2 bango 60 x 30 x 2 bango 80 x 40 x 1.2 bango 100 x 50 x 1 bango 150 x 50 x 2.5 bango 260 x 20 x 2.3 bango
40 x 20 x 3 bango 60 x 30 x 2.5 bango 80 x 40 x 1.4 bango 100 x 50 x 1.1 bango 150 x 50 x 3 bango 300 x 50 x 3 bango
40 x 20 x 5 bango 60 x 35 x 1.2 bango 80 x 40 x 1.5 bango 100 x 50 x 1.2 bango 150 x 60 x 1.5 bango 300 x 100 x 3 bango
40 x 25 x 1 bango 60 x 40 x 0.9 bango 80 x 40 x 1.8 bango 100 x 50 x 1.4 bango 150 x 60 x 2.5 bango 300 x 100 x 3.6 bango
40 x 25 x 1.2 bango 60 x 40 x 1.2 bango 80 x 40 x 2 bango 100 x 50 x 1.5 bango 150 x 60 x 4 bango 300 x 150 x 3.6 bango
40 x 25 x 1.4 bango 60 x 40 x 1.4 bango 80 x 40 x 3 bango 100 x 50 x 1.8 bango 150 x 75 x 1.82 bango 300 x 200 x 4 bango
40 x 25 x 1.5 bango 60 x 40 x 2 bango 80 x 44 x 0.8 bango 100 x 50 x 2 bango 150 x 75 x 2 bango 300 x 300 x 4.6 bango
40 x 30 x 0.9 bango 60 x 40 x 3 bango 80 x 44 x 1 bango 100 x 50 x 2.3 bango 150 x 80 x 1.5 bango 400 x 100 x 4.5 bango
40 x 30 x 1 bango 60 x 45 x 1.2 bango 80 x 44 x 1.2 bango 100 x 50 x 3 bango 150 x 80 x 1.8 bango 400 x 200 x 5.75 bango
40 x 30 x 1.1 bango 60 x 45 x 1.8 bango 80 x 44 x 1.4 bango 100 x 50 x 5 bango 150 x 80 x 2 bango bango 500 x 100 x 6
40 x 30 x 1.2 bango 60 x 50 x 1 bango 80 x 44 x 2 bango 100 x 60 x 1 bango 150 x 80 x 3 bango 500 x 200 x 5 bango